Hoitokoti Tuhkimo

Päihdeongelmaisille naisille

Monipuoliset hoitomenetelmät

Psykososiaalinen lähestymistapa

- yhteisöllisyys
sosiaalisten taitojen opettelu, naiseus, vertaistuki, yhteisöryhmät

- myllyhoitomenetelmä
luennot, yksilökeskustelut, ryhmätoiminta sekä AA/NA; 12 askeleen -ohjelma

- kognitiivinen menetelmä
yksilö- ja ryhmätoiminta; uskomusten, asenteiden ja ajattelun muuttaminen
-> tunteiden ja käyttäytymisen muuttuminen

- 5 pisteen korva-akupunktio
vieroitusoireiden lievittäminen

- ratkaisukeskeinen menetelmä
yksilökeskustelut, konkreettinen toimintatapojen muuttaminen

- rentoutus
stressin hallinta

- kristillinen menetelmä
Sielunhoitoterapia; yksilökeskustelut, pien- ja yhteisöryhmät,

Lisäksi käytämme kuntoutuksessa musiikkiterapian, kuvataideterapian, draamaterapian sekä seksuaaliterapian keinoja.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Kiinnitämme huomiota asiakkaan itsestään huolehtimisen taitoihin ja arjessa selviytymiseen. Järjestämme tarvittaessa verkostotapaamisia asiakkaan läheisten ja/tai eri viranomaisten kanssa. Kuntoutuksen loppuvaiheessa keskitymme asiakkaan retkahduksen ehkäisykeinoihin, sekä teemme yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa jatkokuntoutussuunnitelman päihteettömyyden ylläpitämiseksi.

Tutustu tästä peruskuntoutusjakson sekä jatkokuntoutuksen sisältöihin sekä hinnastoon.